شرایط ضمانت محصولات ناسا الکتریک

نکات مهم و شرایط ضمانت:

 • گارانتی دستگاه فقط در قبال تعمیر توسط نمایندگی های مجاز مرکز خدمات ایرانیان بوده و تعمیرات توسط عوامل مجاز باعث ابطال ضمانتنامه می گردد.
 • ضمانتنامه های فاقد مهر مرکز خدمات ایرانیان و شماره سریال از درجه اعتبار ساقط است.
 • ضمانتنامه اختصاصی بوده و قابل انتقال به غیر نمی باشد.
 • دستمزد تعمیرات و بهای قطعات مصرفی در مدت ضمانت دریافت می گردد.
 • خدمات ضمانت فقط شامل اشکالاتی می باشد که در اثر کارکرد طبیعی ( با تشخیص متخصصین واحد فنی) ایجاد شده باشد.
 • هر گونه خدشه بر روی سریال، تاریخ شروع و مدل دستگاه باعث ابطال ضمانتنامه می گردد.

موارد خارج از ضمانت:

 • اشکالات ناشی از استفاده غیر اصولی، سهل انگاری، نوسانات برق، عیوب سیم کشی ساختمان، حمل و نقل غیر اصولی، عوامل طبیعی، آتش سوزی، شامل ضمانت نمی باشد.
 • بدنه دستگاه، موارد تزئینی و مواد مصرفی شامل ضمانت نمی باشد.

تذکر:

 • در موارد که تعمیرات شامل  ضمانت نمی گردد کلیه هزینه های مربوطه از مصرف کننده دریافت می گردد.
 • مشترک گرامی دستگاه خود را صحیح و سالم از فروشنده تحویل گرفته در غیر ینصورت مرکز خدمات ایرانیان سرویس هیچ گونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.
 • همراه داشتن فاکتور خرید و ضمانت نامه در مدت گارانتی الزامی است.